418512 ภาคต้น 2554

จาก Theory Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ขอต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์วิชา 01418512 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

เนื้อหา

ประกาศ

 • 12 ก.ค. 2554: หมู่ 1 เรียนชดเชยวันที่ 11 ก.ค. 2554 ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 2554 ณ ห้อง 305 เวลา 18.00 น. - 21.00 น.
 • 1 มิ.ย. 2554: เริ่มสร้างเว็บไซต์
 • มีการลอกงานกันเกิดขึ้นในการบ้านครั้งที่ 6 ซึ่งผมให้ 0 ไปทั้งสามคนแล้ว ขอให้นิสิตทุกคนรู้ไว้ด้วยว่าอาจารย์ไม่ได้โง่นะครับที่จะดูไม่ออกว่าใครลอกการบ้านมาส่งหรือเปล่า
 • ผมไม่สามารถดาวน์โหลดโปรเจค 2 ของนิสิตต่อไปนี้ (แก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2554 ถ้าช้าไปกว่านั้น ผมจะไม่ให้คะแนนแล้ว)
  • g5414450013 (610) ไม่มี prj02 ใน repository
  • g5414450056 (610) ไม่มี prj02 ใน repository
 • โปรเจค 2 หมู่ 610 มีการลอกกันเกิดขึ้น (อีกแล้ว) ผมให้ 0 ไปทั้งคู่แล้ว
 • นาย ชิตพล สะอาด ให้ส่งการบ้านตั้งแต่ครั้งที่ 4 5 6 และ 7 ใหม่ด้วย (ถ้าได้ทำการบ้านในครั้งนั้นๆ) เนื่องจากผมทำรายชื่อของคุณตกหล่นไป หากนำการบ้านทั้งหมดขึ้นไปบน repository ของคุณแล้ว ช่วยแจ้งกลับมา ผมจะได้ตรวจให้ใหม่

เกรด (อย่างไม่เป็นทางการ)

 • PDF
 • ไม่รับเรื่องร้องเรียนทางอีเมล ถ้าข้องใจอะไรให้มาพบเป็นการส่วนตัวที่ห้องในเวลาราชการเท่านั้น

คะแนนการบ้าน

 • หมู่ 1 PDF
 • หมู่ 610 PDF

การบ้านและโปรเจค

การบ้าน 1

การบ้าน 2

การบ้าน 3

ดูรายละเอียดที่นี่

โปรเจค 1

ดูรายละเอียดที่นี่

การบ้าน 4

 • หมู่ 1: ส่งวันที่ 7 สิงหาคม 2554
 • หมู่ 610: ส่งวันที่ 13 สิงหาคม 2554

ข้อที่ 1

อยู่ใน elab เรื่อง Regular expression ในภาษา Python มีข้อเดียว

ข้อที่ 2

ดูรายละเอียดที่นี่

การบ้าน 5

 • หมู่ 1: ส่งวันที่ 21 สิงหาคม 2554
 • หมู่ 610: ส่งวันที่ 20 สิงหาคม 2554

ดูรายละเอียดที่นี่

โปรเจค 2

 • หมู่ 1: ส่งวันที่ 12 กันยายน 2554
 • หมู่ 610: ส่งวันที่ 11 กันยายน 2554

ดูรายละเอียดที่นี่

โปรเจค 3

 • หมู่ 1: ส่งวันที่ 26 กันยายน 2554
 • หมู่ 610: ส่งวันที่ 25 กันยายน 2554

ดูรายละเอียดที่นี่

รายละเอียด

 • เนื้อหา
วิชานี้เป็นวิชาสำหรับนิสิตปริญญาโทปีหนึี่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดีอยู่แล้ว
 • เวลาและสถานที่
  • หมู่ 1: วันจันทร์ 12.30 น. – 15:30 น. ห้อง SCL 310
  • หมู่ 610: วันอาทิตย์ 16.30 น. - 19.30 น. ห้อง SCL 310
 • การให้คะแนน
  • การบ้านในระบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม 30%
  • โปรเจค 3 โปรเจค โปรเจคละ 20%
  • ไม่มีการสอบ
หมายเหตุ: วิธีการให้คะแนนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 • ผู้สอน
  • อ.สุธี สุดประเสริฐ
   • อีเมล์: fscistsu at ku dot ac dot th
   • มือถือ: ศูนย์ แปด สี่ หนึ่ง สี่ ศูนย์ ห้า แปด แปด หก
   • เวลาเข้าพบ: วันอังคาร เวลา 9.00 น. - 16.30 น. หรือนัดหมายล่วงหน้าผ่านอีเมล
   • ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาควิชา
  • อ.ประมุข ขันเงิน
   • อีเมล์: pramook at gmail dot com หรือ fscipmk at ku dot ac dot th
   • มือถือ: ศูนย์ แปด ห้า สี่ ห้า สาม ห้า แปด ห้า เจ็ด
   • เวลาเข้าพบ: วันศุกร์ 13.00 น. - 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้า
   • ออฟฟิศ: ห้องไม่มีเบอร์เยื้องสำนักงานภาควิชา
 • แผนการสอน PDF

การเรียนการสอน

วัน หัวข้อ เอกสาร ผู้สอน
 • หมู่ 1: 6 มิ.ย.
 • หมู่ 610: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • Introduction to Programming
 • Introduction to the Python Programming Language
ประมุข
 • หมู่ 1: 13 มิ.ย.
 • หมู่ 610: 19 มิ.ย.
 • Procedural Abstraction
 • Functional Programming
ประมุข
 • หมู่ 1: 20 มิ.ย.
 • หมู่ 610: 26 มิ.ย.
 • Structured Programming
 • Common Data Structures
ประมุข
 • หมู่ 1: 27 มิ.ย.
 • หมู่ 610: 3 ก.ค.
 • Organizing Codes into Modules
 • Unit Testing
 • Object Oriented Programming I
ประมุข
 • หมู่ 1: 4 ก.ค.
 • หมู่ 610: 10 ก.ค.
 • Data Abstraction
 • Object Oriented Programming II
ประมุข
 • หมู่ 1: 11 ก.ค.
 • หมู่ 610: 17 ก.ค.

Game Programming

 • สไลด์
 • โค้ดตัวอย่าง ZIP
ประมุข
 • หมู่ 1: 18 ก.ค.
 • หมู่ 610: จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Applications in Mathematics

 • สไลด์
  • Python Mathematical Libraries PPT PPTX
ประมุข
 • หมู่ 1: 25 ก.ค.
 • หมู่ 610: 31 ก.ค.

File and Text Processing

 • สไลด์
  • Files PDF
  • Regular Expression PDF
สุธี
 • หมู่ 1: 8 ส.ค.
 • หมู่ 610: 7 ส.ค.

Web Client Programming

 • สไลด์
  • HTML/XML parser and urllib2 PDF
สุธี
 • หมู่ 1: 15 ส.ค.
 • หมู่ 610: 14 ส.ค.

Database Programming

 • สไลด์
  • SQLAlchemy PDF
สุธี
 • หมู่ 1: 22 ส.ค.
 • หมู่ 610: 21 ส.ค.

GUI Programming I

 • สไลด์
สุธี
 • หมู่ 1: 29 ส.ค.
 • หมู่ 610: 28 ส.ค.

GUI Programming II

สุธี
 • หมู่ 1: 5 ก.ย.
 • หมู่ 610: 4 ก.ย.

Web Application Programming I

 • สไลด์
  • Django - The Web framework for perfectionists (with deadlines) PDF
สุธี
 • หมู่ 1: 12 ก.ย.
 • หมู่ 610: 11 ก.ย.

Web Application Programming II

สุธี
 • หมู่ 1: 19 ก.ย.
 • หมู่ 610: 20 ก.ย.

Concurrency Programming

 • สไลด์
  • Stackless Python PDF
 • เอกสาร
  • Introduction to Concurrent Programming with Stackless Python PDF
 • ตัวอย่างโปรแกรม ZIP
สุธี
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม