Python Programming

จาก Theory Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เอกสารนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์และการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น ผู้เขียนสมมติว่าผู้อ่านมีพื้นฐานด้านการโปรแกรมเชิงวัตถุเช่นในภาษา C++ หรือ Java ได้อยู่แล้ว เอกสารนี้ไม่ใช่เอกสารสอนเขียนโปรแกรม

หากท่านต้องการอ่านเอกสารนี้ให้ได้อรรถรสมากที่สุด กรุณาทดลองปฏิบัติตามตัวอย่างผ่านโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ไพทอนในโหมดโต้ตอบ เช่นไพทอนเชลล์ โปรแกรม Spyder หรือ Jupyter (IPython) Notebook

สารบัญ

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม