บทความโดยสมาชิก

จาก Theory Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

งานวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฏียังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย บทความเหล่านี้จึงถูกเขียนขึ้นโดยความหวังว่าจะให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฏีเชื่อมโยงกับปัญหาที่พบเห็นในโลกแห่งความเป็นจริง และในบางครั้งอาจจะพูดไปถึงคณิตศาสตร์ในบางสาขา เช่น คอมบินาทอริกส์ ทฤษฎีจำนวน หรือความน่าจะเป็น(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้เขียน) หากวันใดผู้อ่านบทความเหล่านี้พบแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี พวกเราผู้เขียนจะถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สุด

ในเนื้อหาบางส่วนนั้น ผู้เขียนจงใจที่จะละรายละเอียดบางส่วนเอาไว้ เหตผลหนึ่งคือต้องการให้ผู้อ่านได้ใช้ความพยายามในการคิดตาม อีกเหตุผลคือผู้เขียนมีเวลาของชีวิตเป็นจำนวนที่ไม่เกินค่าคงที่ค่าหนึ่ง จึงไม่สามารถใช้เวลาอย่างสุรุ่ยสุร่ายกับการเขียนรายละเอียดปลีกย่อย หากผู้ใดพบว่าสิ่งที่เขียนนั้นอ่านไม่รู้เรื่อง หรือไม่สมบูรณ์นัก ขอให้แจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างมาก

ขอบคุณครับ ขอให้สนุกกับการอ่านบทความ


พฤศจิกายน 2549

ธันวาคม 2549

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม