หน้าหลัก

จาก Theory Wiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มวิจัยเชิงทฤษฎี

กลุ่มวิจัยเชิงทฤษฎี ศึกษาปัญหาและคุณสมบัติของอัลกอริทึมสำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในฐานะของวัตถุทางคณิตศาสตร์ ที่โดยมีเป้าหมายที่จะทำความเข้าใจและสร้างความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ ความรู้เหล่านี้อาจสามารถนำไปใช้เพื่อออกแบบอัลกอริทึมใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้

ลิงก์พิเศษ: หน้าเอกสารปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

เมนู

เอกสาร

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม